Dernekler

Türk Kaplıca Tıbbi ve Balneoloji Derneği

1963 yılında Türk Hidroklimatoloji  Derneği adıyla bilimsel temelde ve mültidisipliner nitelikli  kurulmuştur. Türkiye’nin zengin balneolojik kaynaklarını kaplıca kür tedavilerinde ve sağlıklı yaşam kapsamında bilimsel ve ekonomik olarak etkin bir şekilde değerlendirmek, bu amaçla bilimsel araştırmalar yürütmek ve desteklemek, kaplıca tıbbı  ve balneolojinin  bir tıp disiplini olarak gelişimi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak amaçları ile uyumlu faaliyetler göstermiştir.

50 yılı aşkın bir süredir etkinliklerini aralıksız olarak sürdüren Dernek, kaplıca tıbbı ve balneolojinin Türkiye’de bilimsel  temelde gelişmesi  ve geniş bilim çevrelerince tanınması amacıyla ulusal ve uluslar arası bir dizi kongre ve sempozyumun düzenlenmesini doğrudan gerçekleştirmiş yada katkı sağlayarak destek olmuştur. Her iki yılda bir Ulusal Kaplıca Tıbbı ve Balneoloji Kongreleri ve ayrıca kaplıca tıbbı ve hekimliğiyle ilgili temel kurslar düzenlemektedir.

Kaplıca tesisleriyle ilgili danışmanlık çalışmaları, Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlığı ile ilgili akademik, özlük ve ekonomik haklar üzerine ve tıpta uzmanlık tüzüğü ile ilgili çalışmalar derneğin diğer etkinlikleri arasındadır.

Prof. Dr. M. Zeki KARAGÜLLE başkanlığında etkinliğini sürdürmektedir.

Dernek iletişim adresi ;Millet caddesi No:126, 34390 İSTANBUL
Tel. 0212 5333255
Faks. 0212 5318904
Email. mzkaragulle@tnn.net

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı

Uzmanlık alanı olarak başta su (termal, mineralli, düz), çamur (peloid) ve gaz (karbondioksit, radon, hidrojen sülfür) ve iklim (güneş ışığı, oksijen ve ozon) gibi fiziko-kimyasal niteliktekiler olmak üzere, farklı ekolojik koşul ve unsurlara maruz kalmanın insan organizması üzerindeki etkilerini inceleyen ve bunların yararlı ve tedavi edici etkilerini kullanan; sağlığı koruma ve geliştirme veya tedavi ve rehabilitasyon amacıyla balneolojik, farmakolojik, non-farmakolojik ve doğal tedavi yöntemlerini kullanan klinik tıp alanıdır.

Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Ana Bilim Dalı’nın Tarihçesi

Atatürk, 1933 Üniversite Reformu’nu izleyen yıllarda, İstanbul Tıp Fakültesi’nde kaplıca tedavisi, balneoterapi ve iklim tedavisi ile ilgili bir birimin oluşturulmasını ve kurucu yöneticiliğine kendisinin doktoru Dr. Nihat Reşat Belger‘in getirilmesini vasiyet etmiştir. Fransa’da İç Hastalıkları, Gastroentereoloji ve Hidroklimatoloji alanında uzmanlaşmış olan Dr. Belger 1930 – 1938 yılları arasında Plombieres Kaplıcaları Hekimliği görevinde bulunmuştur.

Atatürk’ün isteği doğrultusunda, Bakanlar Kurulu’nun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde bir Hidro-Klimatoloji Kürsüsü’nün kurulması kararı 28 Kasım 1938 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Kürsü 1975 yılına kadar, ki bu tarihte “Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Kürsüsü” adını almıştır, genişleyen akademik kadrolarıyla çalışmalarını sürdürmüştür. Ülkemiz termal ve mineralli sularının fiziko-kimyasal özellikleri, kaplıcalarının tedavi endikasyonları ve olanakları üzerine önemli bir bilgi birikiminin oluşması sağlanmıştır.

1982 yılında YÖK Yasası ile Kürsü “Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı” adını almıştır. Günümüzde Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanlık alanı olarak başta su (termal, mineralli, düz), çamur (peloid) ve gaz (karbondioksit, radon, hidrojen sülfür) ve iklim (güneş ışığı, oksijen ve ozon) gibi fiziko-kimyasal niteliktekiler olmak üzere, farklı ekolojik koşul ve unsurlara maruz kalmanın insan organizması üzerindeki etkilerini inceleyen ve bunların yararlı ve tedavi edici etkilerini kullanan; sağlığı koruma ve geliştirme veya tedavi ve rehabilitasyon amacıyla balneolojik, farmakolojik, non-farmakolojik ve doğal tedavi yöntemlerini kullanan klinik tıp alanıdır.

Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği

TÜRKAP - Türkiye Kaplıcalar DerneğiKaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği (TÜRKAP) [Turkish Spas Thalasso and Health Resorts Association (TURKSPA)] kuruluşundan bu yana Türkiye’deki kaplıca (spa), talasso ve diğer kür ve wellness tesisleri olan işletmeleri bir çatı altında toplamaya çalışan bir sektör örgütüdür. Avrupa Birliği düzeyinde bu sektörü temsil eden sivil toplum örgütü olan Avrupa Kaplıcalar Birliği (European Spas association, ESPA) üyesi olarak uluslar arası bir konuma sahiptir.

TÜRKAP amaçları şunlardır;

 • Türkiye’deki kaplıca, talasso ve kür tesislerinin ortak çıkarlarını korumak ve maddi ve manevi güçlenmelerini örgütlü bir şekilde sağlamak
 • Tesislerin modernize edilmesi ve kalite standartlarının yükseltilmesi için çaba harcamak
 • Türkiye’deki tesislerin başta Avrupa olmak üzere uluslar arası bazda tanıtımını sağlamak, bunun için ESPA içersinde faliyet göstermek ve uluslar arası kaplıca ve talasso sektörü temsilcileri ile işbirliği yapmak,
 • Uygulanan kaplıca tedavi yöntemleri ve ek yöntemlerin bilimsel temelde verilmesini desteklemek ve tesisilerde uygun eğitim almış gerekli personelin isthdamını sağlamak,
 • Avrupa’daki yatırımcılar ve işletmeciler ile üye işletmeleri bir araya getirerek yeni ve kaliteli tesislerin kurulmasını teşvik etmek.

2000 Yılında, sektörün önde gelen kaplıca, spa ve talasso merkezleri toplanarak derneğimizi kurmuşlardır. Geçen 9 sene içerisinde ruhsatlı kaplıca sayısındaki artış ve yeni yatırımlar sonucunda ülkemizde kaplıca/spa ve talasso merkezi sayısı hızla artmıştır. Bu hızlı gelişme dolayısıyla sektör örgütlenmesinin, tüm paydaşlar açısınından zaruriyeti çok ciddi bir önem taşımaktadır.

Avrupa Birliği görüşmelerini sürderen ülkemizde, sektöründe Avrupa Birliği’ ne girmiş bir örgütlenmenin, yurtiçinde güçlenmesi ve sektörün tümünü temsil eder konuma gelmesi; her platfomda ortak çıkarlarımızın korunması, tesislerin ürün – hizmet – tanıtım üçgeninde etkinleşmesini beraberinde getirecektir.

Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA)

Zorlaşan yaşam koşulları ve yaşlanan nüfus yapısı ile Avrupalılar, gün geçtikçe “sağlıklı yaşam” konusunda bilinçlenmektedirler. Bu durum beraberinde, Avrupa Sağlık Sisteminde yeni arayışlar ve çabalar getirmektedir ve sağlıkta, üst kalite bir hizmet anlayışı gelişmektedir. Kaplıcalar ve Sağlık Merkezleri, bu bağlamda önemli bir yer tutmaktadır. Bireylerin sağlığı söz konusu olduğunda, destekleme, önleme ve tedavi unsurlarını birbiriyle ilişkilendirilmektedir.

Avrupa Kaplıcalar Birliği (ESPA), bünyesinde, toplam 22 ülke ve 25 federasyona bağlı, 1200 kaplıca ve sağlık merkezinden fazla üye kuruluşu bulundurmaktadır. Üyelerimiz sundukları sağlık hizmetlerinin yanısıra, bulundukları bölgeler için çok ciddi ekonomik faaliyet göstermektedirler.

Avrupa Kaplıcalar Birliği, üyelerinin problemlerini çözmek için çaba sarfederken, aynı zamanda kaplıca ve kür merkezlerinde Avrupa Birliği standartlarını geliştirmek ve/veya garanti etmek amacındadır. Kaplıca-Müşteri ilişkilerinin daha şeffaf ve doğru bir zeminde oluşumunu temin etmek, bilgi akışını sağlamak; bir diğer görevidir.

ESPA’ nın temel amacı üyelerinin ekonomik çıkarlarının korunması ve sürdürülmesinin teminidir. Maalesef, “Turizm” ve “Sağlık” Avrupa Birliğinin ana ilgi odaklarından görünmemektedir. Buna rağmen, AB’ nin uygulamaları direk olarak bu iki sektörü etkiler görünmektedir. Dolayısıyla AB ile yürütülen ilişkiler, Avrupa Kaplıca Endüstrisi için çok büyük bir önem teşkil etmektedir.

PAYLAŞIM
 • Delicious 'ta paylaş
 • StumbleUpon 'da paylaş
 • Digg 'de paylaş
 • Twitter'da paylaş
 • Mixx 'de paylaş
 • Technorati 'de paylaş
 • Facebook 'da paylaş
 • ShareThis 'de paylaş
 • Reddit 'de paylaş
 • Google 'da paylaş
 • LinkedIn 'de paylaş